9 maja 2017

Cennik

Orientacyjny cennik usług:

 

Cena jest ustalana indywidualnie dla przypadków:

 • Dojazd do klienta
 • Dietetyka rodzinna- istnieje możliwość indywidualnej wyceny usług dietetycznych dla więcej niż 1 osoby w rodzinie
 • Opracowanie planu treningowego
 • Inne, nietypowe usługi (pogadanki, przygotowanie pakietów materiałów edukacyjnych, ustalanie planów żywieniowych innych niż szczegółowy jadłospis oraz inne)

Koszty jadłospisów uzależnione są od stopnia indywidualizacji oraz dokładności przeliczenia poszczególnych składników diety:

 • np. osoby chcące intensywnie wpływać na obniżenie stężenia cholesterolu otrzymują dietę z wyliczoną szczegółowo ilością m. in. nasyconych kwasów tłuszczowych; osoby na diecie bogato błonnikowej- w przypadku zaparć nawykowych- otrzymują jadłospis z określoną ilością błonnika pokarmowego
 • osoby mające nietypowy tryb pracy/ plan dnia i/lub specyficzne upodobania kulinarne również mogą otrzymać jadłospis o bardzo dużym stopniu indywidualizacji

Koszty diety podawane są przed jej przygotowaniem, a pokrywane (poza wyjątkowymi sytuacjami) po zapoznaniu się z dietą oraz jej akceptacją; w sytuacji, gdy dieta nie spełnia oczekiwań- następuje jej korekta (bez dodatkowej opłaty) lub rezygnacja z jadłospisu. 

 


PAKIET ODCHUDZAJĄCY

 

Powyższy pakiet zawiera wszystkie elementy niezbędne dla uzyskania trwałego efektu:

 1. rozpisana szczegółowo dieta- aby uzyskać określone tempo chudnięcia,
 2. edukacja żywieniowa- pozwala zrozumieć zasady zdrowego żywienia i stworzyć na ich podstawie
 3. właściwe nawyki żywieniowe (łączna ilość czasu poświęconego na rozmowy- ok. 5 godzin) dokładna, regularna kontrola efektów- w celu uzyskania szczegółowej informacji o postępach

 


 

SUGEROWANY SCHEMAT POSTĘPOWANIA ODCHUDZAJĄCEGO POD KONTROLĄ DIETETYKA

1 SPOTKANIE- WPROWADZAJĄCE (40 – 50 minut)

 • – wywiad żywieniowo- zdrowotny,
 • – wyznaczenie celu/ celów postępowania,
 • – analiza składu ciała z omówieniem,
 • – wyjaśnienie metod oceny skuteczności odchudzania,
 • – zebranie informacji niezbędnych do przygotowania planu żywieniowego,
 • – zalecenia na okres wstępny diety;

2 SPOTKANIE- INSTRUKTAŻOWE (ok. 30 minut, po tygodniu)

 • – omówienie przygotowanego planu żywieniowego,
 • – ewentualna korekta planu na podstawie uwag osoby odchudzającej się,
 • – wyznaczenie dopuszczalnych odstępstw w diecie,
 • – określenie ogólnych zasad prowadzenia aktywności fizycznej,
 • – zaplanowanie kilku spotkań kontrolnych,
 • – ustalenie formy kontaktu między konsultacjami

KOLEJNE SPOTKANIA- KONTROLNO-KONSULTACYJNE (30 – 40 minut)

 • – analiza składu ciała z omówieniem,
 • – ocena uzyskanych efektów, głównie ubytku tkanki tłuszczowej,
 • – w razie potrzeby – drobna korekta diety,
 • – ustalanie zamienników produktów występujących w diecie,
 • – omówienie problemów związanych ze stosowaniem planu żywieniowego,
 • – odpowiedzi na pytania i uwagi odnośnie planu żywieniowego oraz ogólnie żywienia/ aktywności fizycznej,
 • – w razie braku pytań/ uwag- indywidualna edukacja żywieniowa (w zależności od ilości czasu oraz zainteresowania- w formie ustnej lub materiałów drukowanych)

 

W typowym postępowaniu odchudzającym trwającym 3 miesiące, ma miejsce 5 spotkań kontrolnych oraz spotkanie

kończące dietę (z zaleceniami wyjściowymi i podsumowaniem odchudzania).

Łączny czas konsultacji w trakcie 3 miesięcy- ok. 4,5-6 godzin.

Osoby wymagające dalszego postępowania odchudzającego podejmują z dietetykiem decyzję o kolejnym etapie odchudzania, a czas jego rozpoczęcia, ilość planowanych spotkań i metoda odchudzania- określana jest indywidualnie.

Plan żywieniowy – może mieć różną formę oraz stopień indywidualizacji; niektóre osoby nie potrzebują podczas diety kierować się dokładną masą produktów, inne powinny (przynajmniej na początku postępowania); indywidualizacja planów żywieniowych polega przede wszystkim na umieszczeniu w diecie produktów akceptowanych, wykluczeniu produktów nietolerowanych oraz dostosowaniu diety do stanu zdrowia oraz zapotrzebowania kalorycznego danej osoby; w niektórych sytuacjach możliwe jest stosowanie tego samego planu przez 2 osoby, ale zawsze powinno to być skonsultowane z dietetykiem; stosowanie planu zawsze powinno być poprzedzone jego omówieniem i zaakceptowaniem; w razie potrzeby- na wizycie instruktażowej następuje jego korekta;

indywidualna edukacja żywieniowa (jeden z najważniejszych elementów wpływających na sukces w odchudzaniu iprzede wszystkim w utrzymaniu osiągniętych efektów- jest on istotniejszy od samego planu żywieniowego)- polega na przygotowywaniu pytań oraz uwag z zakresu planu żywieniowego i ogólnie dietetyki/ aktywności fizycznej i omawianiu ich z dietetykiem podczas konsultacji; żadne pytanie nie powinno zostać bez odpowiedzi; dzięki temu elementowi można zrozumieć zasady fizjologii żywienia i zdobyć umiejętność przekładania ich na praktykę; przykładowe zagadnienia edukacyjne- jak zmniejszać ryzyko efektu odbicia (tzw. efekt JO-JO), czym się kierować przy wyborze produktów spożywczych, jaka forma ćwiczeń jest najbardziej odpowiednia dla konkretnej osoby, jakie zasady żywieniowe obowiązują w danej jednostce chorobowej, jak poprzez dietę zapobiegać niektórym schorzeniom, co oznaczają informacje zawarte na opakowaniach produktów spożywczych…oraz wiele innych poruszanych przez osobę odchudzającą się oraz dietetyka.

Poza sugerowanym schematem postępowania odchudzającego (w ten sposób z sukcesem poprowadzona została największa liczba osób) – możliwe są inne metody- ustalane indywidualnie.

 

Poza konsultacjami, w sytuacjach pilnych można kontaktować się z dietetykiem przez e-mail (ewentualnie telefon).

 

W razie braku możliwości stawienia się na spotkaniu lub w sytuacji, gdy planowane jest przerwanie/ zakończenie diety – należy powiadomić o tym dietetyka.